Įmonėms, kurios turi didelius kiekius tiekėjų, suteikiama galimybė valdyti informaciją vienoje vietoje. Visa tiekėjų informacija prieinama realiu laiku ir vienoje vietoje, todėl lengviau randami reikiami tiekėjai. Suteikiama galimybė sistemoje tvarkyti tiekėjo duomenis, darant užsakymą pasirinkti tinkamą tiekėją, iš kurio bus užsakomos prekės. Šis modulis palengvins užduotis, tokias kaip tiekimo valdymas. Tiekimo grandinės valdymas apima ne tik tiekėjų valdymą, bet ir kitus modulius, todkius kaip sandėlių, atsargų valdymas.

 

Kam skirtas modulis?

 

Terra B2B tiekimo grandinės valdymo sistemos tiekėjų valdymo modulis specialiai orientuotas į įmones su dideliais tiekėjų tinklais. Šis modulis sukuriamas siekiant efektyviai centralizuoti ir tvarkyti tiekėjų informaciją vienoje vietoje. Sistema sukurta taip, kad įmonės, turinčios didelius tiekėjų kiekius, galėtų lengvai valdyti informaciją bei efektyviai organizuoti tiekimo grandinės procesus. Suteikiama galimybė atlikti tiekėjų duomenų tvarkymą ir pasirinkti tinkamą tiekėją užsakymams, optimizuojant tiekimo veiklą. Modulyje valdoma tokia informacija kaip tiekėjo prekės, tų prekių kainos, pristatymo terminai, esamos sutartys, pasiūlymai, kontaktinė informacija. Visą šią informaciją galima valgyti vienoje sistemoje, prisijungiant skirtingiems vartotojams. Taip pat valdoma informacija atnaujinama iškart realiu laiku, todėl visi prisijungę vartotojai gaus tik pačius naujausius duomenis.

 

Kokia nauda?

 

Modulis suteikia išskirtinę galimybę įmonėms valdyti tiekėjus vienoje centralizuotoje vietoje. Detali tiekėjų informacija yra prieinama realiu laiku, leidžiant lengviau rasti reikiamus tiekėjus. Suteikiama galimybė tvarkyti tiekėjo duomenis sistemoje, o užsakant prekes - pasirinkti tinkamą tiekėją.

Tokia centralizuota sistema palengvina įmonių užduotis, ypač tiekimo valdymą, suteikiant efektyvų būdą tvarkyti tiekimo grandinės informaciją. Tai lemia didesnį organizacijos efektyvumą ir didesnį pajėgumą atlikti užsakymus bei valdyti tiekėjus. Taip pat valdant tiekėjų duomenis, galima rinktis reikalingiausias prekes už geriausias kainas, nes realiu laiku matoma visa informacija, atkeliaujanti iš tiekėjų sistemų, kurioms gali būti sukurtos integracijos su Terra B2B tiekimo grandinės valdymo sistema.

 

Privalumai

 

Modulis turi išsamų funkcionalumą, pradedant detaliu tiekėjo informacijos įvedimu, kontaktine informacija ir visais reikalingiausiais rekvizitais. Įmonėms suteikiama galimybė importuoti duomenis tiesiai iš buhalterinės sistemos, kas sutaupo laiką ir užtikrina duomenų tikslumą. Yra galimybė iš sistemos tiesiogiai gauti ir siųsti sutartis, komercinius pasiūlymus, pirkimus ir kitus dokumentus.

Be to, modulis aprašo pristatymo terminus ir pateikia tiekėjų pristatymo grafikus. Toks funkcionalumas suteikia organizacijai aiškų ir struktūrizuotą būdą planuoti tiekimo procesus ir optimizuoti jų efektyvumą. Visada matoma tiksli informacija kada planuojamas prekių gavimas, vėlavimai, brokų žymėjimas. Apjungus su transporto ir logistikos sistema, sukuriama galimybė valdyti transporto ūkį, bei stebėti užsakymų pristatymus, transporto būklę, maršrutus ir kt.

 

Kaip palengvina darbą su sistema

 

Tiekėjų valdymo modulis palengvina darbą su Terra B2B tiekimo grandinės sistema, suteikdami organizacijai išsamias priemones efektyviai ir sistemingai valdyti tiekėjus bei užtikrinti optimalų tiekimo grandinės veikimą. Integruojamasis funkcionalumas su kitais SCM moduliais leidžia organizacijai naudotis visapusiškomis tiekimo grandinės valdymo priemonėmis.

Veiksmingi tiekimo grandinės procesai (SCM) priklauso nuo tvirtų santykių su tiekėjais. Tiekimas apima bendradarbiavimą su pardavėjais tiekiant medžiagas, reikalingas visam gamybos procesui. Įvairiose pramonės šakose taikomi skirtingi tiekimo reikalavimai, tačiau apskritai tiekimo modulis užtikrina: 

  • Žaliavos arba komponentai atitinka gamybos specifikacijas, reikalingas prekių gamybai;
  • Pardavėjo sumokėtos kainos atitinka rinkos lūkesčius;
  • Pardavėjas įrodė, kad prekes pristato laiku ir kokybiškai.
 

 


Tiekėjų valdymo funkcionalumas

  • detalus tiekėjo informacijos įvedimas;
  • galimybė importuoti iš buhalterinės sistemos;
  • pristatymo terminų aprašymas;
  • tiekėjų pristatymo grafikų pateikimas.