Užsiimant didmenine prekyba visos prekės laikomos ir užsakymai formuojami sandėliuose, todėl juose vyksta didelė dalis procesų. Juos spręsti padeda sandėlio valdymo sistema Terra B2B. Sandėlių valdymo funkcionalumas leidžia valdyti prekių judėjimus sandėliuosi - atvykstančių priėmimas, fakto ir plano sutikrinimas, pajamavimas, likučių tikrinimas, užsakymų pateikimas tiekėjams. Terra B2B sandėlio valdymo sistema palengvina atsargų valdymą, tiekimo grafiko sekimą, dirbtinio intelekto pagalba kuria rekomendacijas naujiems užsakymams pagal istorius įmonės duomenis. Taip kiekvieną kartą sandėliuose yra reikiamas kiekis prekių, sumažinami nuostoliai, nes nelaikomos nereikalingos prekės.

Terra B2B tiekimo grandinės valdymo sistema yra aplinka, kurioje sandėlio valdymas veikia kaip integruotas modulis. Šis modulis suteikia išsamų sandėlio valdymo funkcionalumą, įtrauktą į bendrą tiekimo grandinės valdymo sistemą.

Sistema Terra B2B yra neatsiejama didmeninės prekybos dalis. Ji naudojama koordinuoti ir valdyti visas sandėlio procesų grandines. Ši sistema leidžia efektyviai stebėti prekių judėjimą, pradedant priėmimu ir baigiant užsakymų pateikimu tiekėjams. Tai palengvina atsargų valdymą, leidžia sekėti tiekimo grafiką ir suteikia rekomendacijas naujiems užsakymams remiantis įmonės istoriniais duomenimis. Naudojant šią sistemą, sandėliuose visada yra tinkamas prekių kiekis, kas sumažina nuostolius ir optimizuoja sandėlių veiklą.

Sistemos funkcionalumą sudaro užduočių priėmimas, prekių sandėlių valdymas, atsargų apskaita ir likučių tikrinimas pagal užsakymus. Be to, sistema suteikia galimybę fiksuoti prekių priėmimo faktą, surenka prekes ir formuoja užsakymus tiekėjams. Visa tai padeda efektyviai valdyti ir kontroliuoti kiekvieną prekių judėjimą sandėliuose, užtikrinant optimalų sandėlių valdymą didmeninės prekybos aplinkoje.

 

Kaip naudojama?

 

Atsargų valdymo modulis naudojamas kaip sistemos dalis, integruotas į verslo valdymo sistemą, kuri susideda iš įvairių modulių. Proceso pradžioje modulis įtraukiamas į esamą sistemą ir pritaikomas sistemos poreikiams. Toliau, jis gali būti sukonfigūruotas, importuojant duomenis ir nustatant veikimo parametrus. Remiantis gautais duomenimis ir modulio funkcionalumu, yra vykdomi užsakymai tiekėjams, atnaujinamos atsargos ir stebimi prekių srautai. Periodiškai vertinant ir tobulinant modulio veiklą, sistema visapusiškai naudojama, suteikiant galimybę efektyviai valdyti tiekimo grandinę.

Terra B2B tiekimo grandinės valdymo sistema, įskaitant sandėlio valdymo modulį, suteikia didelę pridėtinę vertę įmonės veiklai. Ji leidžia nuosekliai stebėti ir efektyviai valdyti visus prekių judėjimo procesus nuo prekių priėmimo iki užsakymų formavimo tiekėjams. Ši sistema padeda optimaliai valdyti atsargas, užtikrinant, kad sandėliuose visada būtų reikiamas prekių kiekis, taip sumažinant perteklių ir trūkumų riziką. Tai ne tik mažina išlaidas, susijusias su nereikalingų prekių laikymu, bet ir padeda išvengti prarastų pardavimų dėl prekių trūkumo.

 


Sandėlių valdymo funkcionalumas

  • užduočių priėmimas;
  • prekių sandėlių valdymas;
  • atsargų apskaita;
  • likučių tikrinimas pagal užsakymą;
  • prekių atrinkimas;
  • užsakymų formavimas tiekėjams;
  • prekių priėmimo fakto fiksavimas;
  • prekių pajamavimas.